header
Historia placówki

Ważne informacje
Kalendarz imprez artystycznych

Sukcesy i osi±gnięcia

Znani wychowankowie

Koncerty, przeglady

Konkursy - regulaminy i protokoły

Stowarzyszenie

Dotacje

Galeria

Partner Street art

Znani wychowankowie

 
Rafał Królikowski
Uczył się w MDK gry na gitarze.
  Obecnie aktor.
 
Katarzyna Nowak-Stańczyk
¦piewała w MDK w zespole wokalnym.
Obecnie solistka Teatru Wielkiego w Łodzi.
Wykładowca w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
 
Danuta Dudzińska-Wieczorek
¦piewała w MDK w zespole wokalnym Avis/Retro.
Obecnie solistka Teatru Wielkiego w Łodzi.
 
Magdalena Oleszczak- Kapes
¦piewała w MDK w zespole Karmelki.
Obecnie jest  modelk±.
 
Wojciech Jagielski
Tańczył w zespole tańca ludowego.
Obecnie dziennikarz Telewizji Polskiej - TVP2.

Katarzyna Marciniak
¦piewała w zespole wokalnym.
Obecnie pracownik administracji
     w biurze adwokackim i nadal ¶piewa amatorsko.
 
Tomasz Marciniak
Grał w zespole akordeonowym.
Obecnie nauczyciel instruktor zespołów wokalnych w PCKSR
prowadzone przez niego zespoły wokalne od wielu lat  
     s± laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich,
wojewódzkich, regionalnych i powiatowych.

Magdalena Pokora
(pseudonim artystyczny Magda Femme)
¦piewała w zespole wokalnym Karmelki
Obecnie znana wokalistka.
 
Ponadto absolwentami naszej placówki jest wielu lekarzy,
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
pracowników firm i instytucji w mie¶cie i powiecie Zduńskowolskim.

Google+