header
Historia placówki

Ważne informacje
Kalendarz imprez artystycznych

Sukcesy i osiągnięcia

Znani wychowankowie

Koncerty, przeglady

Konkursy - regulaminy i protokoły

Stowarzyszenie

Dotacje

Galeria

Partner Street art

Wokalne

 
Amatorzy piosenki w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji to dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat. Uczestnicy tworzą grupy wokalne w swoich kategoriach wiekowych, dopasowane do indywidualnych umiejętności. W chwili obecnej istnieje pięć zespołów wokalnych, które prezentują piosenki w układzie od II głosowego po IV głosowy. Grupy nie tylko pracują nad głosem, dykcją czy przekazem, ale przede wszystkim uczestnicy zawierają długotrwałe przyjaźnie. Atmosfera z tak nastawionymi osobami jest bardzo miła, a praca daje ciekawe efekty. Poza zespołami uczestnicy zajęć mają możliwość śpiewania solowego, co uczy swobody scenicznej oraz otwartości.

Opiekunem, instruktorem, nauczycielem a jednocześnie twórcą podkładów muzycznych, współtwórcą układów choreograficznych i muzykiem -akustykiem w jednej osobie jest  pan Tomasz Marciniak 

 

 


 
Zespół wokalny "GAMA"
 
7 dziewcząt w wieku 18 – 20 lat. Zespół pracuje od 10 lat. Bardzo dobre predyspozycje wokalne. Bogaty repertuar 3-, 4- i 5-głosowy. Śpiewają piosenki starsze i współczesne w ciekawych aranżacjach. Mają na swym koncie osiągnięcia w skali wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
  
 

  
Zespół wokalny "DOREMI"
 
7 dziewcząt w wieku 17 – 18 lat. Zespół od 5 lat pracuje w jednolitym składzie. Bardzo dobre warunki Głosowe. Śpiewają piosenki polskie i obcojęzyczne w 3-, 4- i 5-głosowym. Repertuar został wzbogacony o piosenki festiwalowe o wysokim stopniu trudności. Zespół ma na swym koncie osiągnięcia rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

 


 
 Zespół wokalny "TREMOLO"
 
7 wychowanków z klas gimnazjalnych. Grupa w obecnym składzie pracuje czwarty rok. Dobre warunki wokalne. W repertuarze piosenki polskich wykonawców w 3- i 4-głosowych układach wokalnych.
 

  
Zespół wokalny "PICCOLO"
 
9-osobowa grupa dzieci ze  szkół podstawowych. Jest to grupa przygotowawcza rokująca duże nadzieje. Dzieci posiadają zdolności wokalne, harmoniczne i rytmiczne. W repertuarze posiadają piosenki II i III głosowe.
 

 
Zespół wokalny "LEGATO"
 
Jest to grupa początkująca. 14 dzieci z kl. I, II i III oraz przedszkoli. Pracują trzeci rok. Zajęcia odbywają się w formie zabawy z piosenką. Z tej grupy zostaną wyselekcjonowane dzieci do grup wokalnych. Soliści zespołu mają na swym koncie sukcesy rangi regionalnej i ogólnopolskiej.
 

Google+