header
Historia placówki

Ważne informacje
Kalendarz imprez sportowych

Sukcesy i osiągnięcia

Znani wychowankowie

Zawody, turnieje

Regulaminy i protokoły

Galeria

Partner Street art

Historia Placówki

Historia PMOS wiąże się bezpośrednio ze Szkolnym Ośrodkiem Sportowym, który został powołany dnia 01 września 1973 roku. Na początku, jako SOS miał siedzibę przy Szkole Podstawowej nr 9. Pierwszym dyrektorem była p. Romualda Warulik, która równocześnie pełniła funkcję dyrektora SP nr 9 w Zduńskiej Woli.
Od dnia 01 stycznia 1974 roku obowiązki dyrektora przejął pan Witold Dubała. Natomiast od 01 września tegoż roku dyrektorem Szkolnego Ośrodka Sportowego został p. Leon Łukaszewski, który pełnił tę funkcję do roku 1992. 
 
Kolejnymi dyrektorami Ośrodka byli w latach:
1992 - 1998 - pan Wiesław Wojtylak
1998 - 1999 - pan Andrzej Boroń
1999 - 2008 - pan Zbigniew Piczman
2008 - 2013 - pani Maria Donat
 
Dnia 11 marca 1976 roku Szkolny Ośrodek Sportowy został przeniesiony na ul. Dolną 41. W międzyczasie zmieniono nazwę na Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, a 29 września 2000 po przekształceniach terytorialnych, na Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.
 
 
Obecnie (od 1 września 2008 roku) ośrodek działa w strukturach
Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
 
Dyrektorem PCKSR w Zduńskiej Woli
jest p. Joanna Jarosławksa
 


Google+