header
Historia placówki

Ważne informacje
Kalendarz imprez sportowych

Sukcesy i osiągnięcia

Znani wychowankowie

Zawody, turnieje

Regulaminy i protokoły

Galeria

Partner Street art

Tenis stołowy

Instruktor: Bogusław Fingas 

Doskonalenie gry, zasady fair play oraz współpraca w zespole to najważniejsza część zajęć tenisa stołowego. Cała grupa uczestników zajęć to trzydzieści osiem osób w wieku od 11 do 16 lat, w dużej części uczniowie mający problemy wychowawcze. Uczestnicy zajęć chętnie biorą aktywny udział w spotkaniach przygotowując się tym samym do wielu turniejów: powiatowych, rejonowych, wojewódzkich oraz okolicznościowych. Najważniejsze osiągnięcia to: I miejsce dziewcząt w turnieju powiatowym, wyróżniono: Oliwię Rachwalak, Elizę Zamojską oraz Angelikę Swarzyńską, I miejsce w turnieju powiatowym oraz rejonowym wywalczył Krzysztof Fingas, II miejsce w turnieju powiatowym zdobyli Piotr Czyżak, Sebastian Stodulski i Jakub Jurga, uczestnicy zdobyli także III miejsce w turnieju rejonowym: Sebastian Stodulski, Piotr Czyżak, Tomasz Bednarek.
 
Zajęcia odbywają się w Publicznym Gimnazjum nr 3
w Zduńskiej Woli - osiedle Karsznice 

 
 
Wychowankowie podczas Turnieju Powiatowego w PG nr 3
z okazji Festynu Rodzinnego "Poznajemy Europę"

Google+